Burmistrz Połczyna-Zdroju

informuje

że zostały ogłoszone:

 

  1. Przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż:
  • pięciu działek budowlanych o powierzchni od 0,1109 ha do 0,1947 ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki położone są w Połczynie-Zdroju przy ulicy Powstańców Warszawskich w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Ceny wywoławcze – od 81.057,00 zł brutto ,
  • działki budowlanej o powierzchni 0,2237 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową, położonej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Bolesława Chrobrego. Cena wywoławcza 130,00 zł brutto,
  • działki budowlanej o powierzchni 0,1043 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Szczecineckiej . Cena wywoławcza 939,00 zł brutto,
  • nieruchomości zabudowanej-dawnej biblioteki, oznaczonej działką nr 88/2 o powierzchni 0,1100 ha, położonej w miejscowości Redło. Cena wywoławcza 42.900,00 zł brutto.
  • nieruchomości zabudowanej-dawnej świetlicy wiejskiej, oznaczonej działką nr 72/2 o powierzchni 0,4457 ha, położonej w miejscowości Wardyń Górny.

Cena wywoławcza 35.100,00 zł brutto.

  • działki rolnej o powierzchni 0,5698 ha, położonej w miejscowości Wardyń Górny. Cena wywoławcza  100,00 zł brutto,

 

Przetargi odbędą się  dniu 23 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=129318.

Burmistrz Połczyna-Zdroju

informuje

że zostały ogłoszone:

Przetargi ustne ograniczone (licytacje) na sprzedaż nieruchomości rolnych:

I.Przetargi ustne ograniczone (licytacje) na sprzedaż nieruchomości rolnych:
1)działki nr 30/4 o powierzchni 1,45 ha położonej w Bronowie gm. Połczyn-Zdrój. Cena wywoławcza 65.200,00 zł ,
2)działki nr 185 o powierzchni 1,01 ha położonej w Redle gm. Połczyn-Zdrój.
Cena wywoławcza 29.300,00 zł ,
3)działki nr 190 o powierzchni 1,51 ha położonej w Redle gm. Połczyn-Zdrój.
Cena wywoławcza 44.200,00 zł.

Prawo do udziału w przetargu ogranicza się do rolników indywidualnych spełniających warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w  ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1362 ze zm.).

 Zgodnie z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  inaczej.

Przetargi odbędą się  dniu 7 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4. Szczegółowe informacje zawarte są

w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.  http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=129318.