Dwór w Popielewku – Zamieszkaj jak Hrabia

SPRZEDANE

Niezwykły budynek użytkowy z II połowy XIX w, z jeszcze bardziej niezwykłą dworską historią. Wokół rozciąga się zabytkowy park, przez który przepływa strumień.

Dwór szuka nowego właściciela, który przywróci mu dawny blask. Wśród propozycji użytkowania znajduje się prestiżowe biuro firmy, ale też obiekt oferujący wynajem pokoi, czy dom weselny.

W niepewnych czasach, czas na pewne inwestycje. Wkrótce przetarg na niezwykłą nieruchomość – Dwór w Popielewku.

W niepewnych czasach, czas na pewne inwestycje. Wkrótce przetarg na niezwykłą nieruchomość – Dwór w PopielewkuJuż 26 marca 2020 roku odbędzie się przetarg na niezwykły budynek użytkowy z II połowy XIX w, z jeszcze bardziej niezwykłą dworską historią. Kiedyś należał do dawnego właściciela Popielewa. Wokół rozciąga się zabytkowy park, przez który przepływa strumień.Dwór szuka nowego właściciela, który przywróci mu dawny blask. Ma zachęcającą cenę, za którą w praktyce można nabyć dwa mieszkania na wolnym rynku. Wśród propozycji użytkowania znajduje się prestiżowe biuro firmy, ale też obiekt oferujący wynajem pokoi, dom seniora lub dom weselny.Nieruchomość od południowo-wschodniej strony sąsiaduje z zabudową gospodarczą gospodarstwa rolnego po byłym PGR, z pozostałych stron otoczona jest gruntami zadrzewionymi o charakterze parkowym. Sam pałac jest obiektem wolnostojącym, z rozległymi piwnicami i poddaszem. Powierzchnia użytkowa wynosi 1077,26 m2.Obiekt składa się ze skrzydła głównego, parterowego z półpiętrem (sypialnie), przykrytego dachem płaskim, dwuspadowym oraz dwóch zryzalitowanych skrzydeł bocznych.Wprawdzie nieruchomość nadaje się do remontu, jednak jego trudy powinna wynagrodzić znakomita cena wywoławcza w wysokości 339.500,00 zł brutto. Warto wspomnieć, że na dworku położono nowy dach. Obiekt otoczony jest też tonącą w zieleni działką o powierzchni 0,3179 ha.Dwór w Popielewku w założeniu miał nawiązywać do XVIII-wiecznych przykładów siedzib szlacheckich z terenu Pomorza. Znajduje się na terenie 4 hektarowego parku krajobrazowego z II poł. XIX w. Prowadzi do niego aleja starych kasztanowców. Przez park przepływa w głębokim parowie strumyk. W granicach parku znajdują się również pozostałości cmentarza rodowego (za pałacem i strumieniem). W parku obok dworu znajduje się kamienny pomnik poświęcony prawdopodobnie poległemu w I wojnie światowej żołnierzowi z rodziny właścicieli majątku.Dwór w Popielewku (niem. Klein Poplow) powstał na miejscu średniowiecznej siedziby rodu von Manteuffel, którzy władali majątkiem od 1240 roku. Obecny budynek pochodzi z 2 poł. XIX w., zbudowany został przez Emila Streckera, który był również właścicielem pobliskiego Popielewa. Około roku 1863 powstał neoklasycystyczny murowany parterowy dwór z dwoma wyższymi skrzydłami bocznymi. Po II wojnie światowej w dworze mieściła się siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz świetlica wiejska. Później budynek służył celom mieszkalnym, zaś obecnie stoi pusty.WIĘCEJ NA „INVEST IN POŁCZYN”: http://investinpolczyn.pl/dwor-w-popielewku/ Przetarg na te i inne nieruchomości odbędzie się dniu 26 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju:http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=129318

Opublikowany przez Połczyn-Zdrój Środa, 18 marca 2020

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Popielewko
Adres Popielewko 7, działka nr 2/2, obręb Popielewko
Powierzchnia 518 m²
Rok budowy Początek XX w.
Powierzchnia działki 0,3179 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Nieruchomość znajduje się na terenie wsi Popielewko. Od południowo-wschodniej strony sąsiaduje z zabudową gospodarczą gospodarstwa rolnego po byłym PGR, z pozostałych stron otoczona jest gruntami zadrzewionymi o charakterze parkowym.

Budynek pałacu jest obiektem wolnostojącym, z rozległymi piwnicami i poddaszem. Niedawno wymieniono tam dach. Jest to budynek bezstylowy, bez elementów architektonicznych charakterystycznych dla budynków pałacowych czy dworskich. Powierzchnia użytkowa wynosi 1077,26 m2. Obiekt składa się ze skrzydła głównego, parterowego z półpiętrem (sypialnie), przykrytego dachem płaskim, dwuspadowym oraz dwóch zryzalitowanych skrzydeł bocznych – piętrowych skrzydeł bocznych – piętrowych zwieńczonych trójkątnymi tympanonami. Elewacja praktycznie bez zdobień.

Dwór w Popielewku w założeniu swoim miał nawiązywać do XVIII-wiecznych przykładów siedzib szlacheckich z terenu Pomorza. Dwór znajduje się na terenie 4 hektarowego parku krajobrazowego z II poł. XIX w. Prowadzi do niego aleja starych kasztanowców. Przez park przepływa w głębokim parowie strumyk. W granicach parku znajdują się również pozostałości cmentarza rodowego (za pałacem i strumieniem). W parku obok dworu znajduje się kamienny pomnik (na zdj.) poświęcony prawdopodobnie poległemu w I wojnie światowej żołnierzowi z rodziny właścicieli majątku.

Stan techniczny murów konstrukcyjnych, konstrukcji dachu i jego pokrycia jest wypadkową wieku budynku i materiałów użytych do jego budowy. W budynku nie zachowały się elementy wykończenia. Stolarka drzwiowa zdemontowana. Podłogi drewniane częściowo zarwane, spróchniałe. Stolarka okienna bez oszklenia, całkowicie zużyta. Wszystkie instalacje zostały zdemontowane. Budynek na chwilę obecną wymaga kapitalnego remontu.

Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków zapisany pod nr A 1273. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 stycznia 2016 r. dla obszaru działki nr 2/2 obręb Popielewko przewiduje następujące oznaczenie: ZP – tereny zieleni urządzonej.

Tereny zieleni urządzonej (ZP)

Charakterystyka:

  • tereny zieleni urządzonej obejmują istniejące i projektowane skwery oraz parki,
  • ogólnodostępny charakter oraz reprezentacyjna funkcja powodują konieczność właściwego ich urządzania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania i wyeksponowania wartości kulturowych danych terenów;

Wytyczne:

  • dopuszczenie lokalizowania obiektów sportu, rekreacji, kultury, parkingów, obsługi oraz usługi handlu i gastronomii oraz obiektów małej architektury jako elementów integralnego wyposażenia,
  • zaleca się ochronę i konserwację istniejącego drzewostanu,
  • gabaryty i forma architektoniczna obiektów nie może powodować dysharmonii otoczenia i negatywnego wpływu na krajobraz.

Historia

Dwór w Popielewku (niem. Klein Poplow) powstał na miejscu średniowiecznej siedziby rodu von Manteuffel, którzy władali majątkiem od 1240 roku. Obecny budynek pochodzi z 2 poł. XIX w., zbudowany został przez Emila Streckera, który był również właścicielem pobliskiego Popielewa. Około roku 1863 powstał neoklasycystyczny murowany parterowy dwór z dwoma wyższymi skrzydłami bocznymi. Po II wojnie światowej w dworze mieściła się siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz świetlica wiejska. Później budynek służył celom mieszkalnym, obecnie stoi pusty.

Dwór w Popielewku w założeniu swoim miał nawiązywać do XVIII-wiecznych przykładów siedzib szlacheckich z terenu Pomorza. Dwór znajduje się na terenie 4 hektarowego parku krajobrazowego z II poł. XIX w. Prowadzi do niego aleja starych kasztanowców. Przez park przepływa w głębokim parowie strumyk. W granicach parku znajdują się również pozostałości cmentarza rodowego (za pałacem i strumieniem). W parku obok dworu znajduje się kamienny pomnik poświęcony prawdopodobnie poległemu w I wojnie światowej żołnierzowi z rodziny właścicieli majątku

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: działka nie posiada żadnych czynnych urządzeń infrastruktury technicznej

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju. Do 2027 r. wyklucza się możliwość sprzedaży parku dworskiego, istnieje jednak możliwość jego dzierżawy.

Lokalizacja

Galeria zdjęć